Thursday, June 13

SARAST MEETINGS

1st Meeting (26-27 June 2002, Bangkok)

2nd Meeting (04-06 June 2003, Bangkok)

3rd ARAST – 11th SARAST

3rd Meeting (19-20 April 2004, Bangkok)

4th Meeting (13-14 Jan 2005, Bangkok)

5th Meeting (06-08 Sep 2005, Bangkok)

6th Meeting (18-19 May 2006, Bangkok)

7th Meeting (11-12 Jan 2007, Bangkok)

8th Meeting (19-20 Nov 2007, Bangkok)

9th Meeting (19-21 Nov 2008, Bangkok)

10th Meeting (19 June 2009)

3rd ARAST- 11th SARAST Invitation Letter